Psühholoogiline nõustamine

 Biosensoorne nõustamine
Teenus Hind
Psühholoogiline nõustamine  Marii Haak
Maret Kasepalu
Esimene kohtumine (1-1,5 tundi)  28 eurot 
Järgnevad kohtumised (1-1,5 tundi)  25 eurot 
Loovteraapiad (1 tund) 35 eurot Merle Peters
 Logopeediline, erapedagoogiline abi (30-45 min) 20 eurot
 Eesti keele õpe lastele (45 minutit) 20 eurot  Kristiina Jasmiin Rebane
 Eesti keele õpe täiskasvanutele (1,5 tundi) 30 eurot  Kristiina Jasmiin Rebane