Meditsiinibuddha meditatsioon - enese tervendamine teadvuse abil

Meditsiinibudhha meditatsioonist kirjutab  Madis Seinberg

On kirjutatud, et kuni 95% haigustest on psühhosomaatilised. Ma küll ei oska öelda, kui täpne see seisukoht on, kuid on kindel, et teadvus mõjutab meie keha väga olulisel määral. Sama seisukohta jagab ka tiibeti meditsiin öeldes, et iga haiguse esmaseks põhjuseks on kolm meelemürki: klammerdumine, viha ning rumalus. Need omakorda tekitavad peentasandil kolme liiki tasakaalutusi, millest sobivate tingimuste olemasolul tekivad aja jooksul haigused. On kerge märgata, et ennast "haigeks mõelda" on üsna lihtne, alustades eraldi sümptomitest nagu kõhulahtisus, palavik, peavalu kuni tõsiste haigusteni välja. Küllaltki keeruline on aga käivitada vastupidine protsess ehk sundida keha mõtte jõul haigusest paranema, kuid kindlasti on see võimalik - kes poleks kuulnud näiteks platseebo efektist.

Tegelikult on teadvuse abil keha tervendamine vanem igast meditsiinist. Seda kasutati palju varem kui segati kokku esimene ravim või tehti esimene protseduur, mille eesmärgiks oli tervendamine. Lääne meditsiin tunneb küll platseebo efekti, mis oma olemuselt on teadvuse manipuleerimine teatud desinformatsiooni abil, kuid meditatsiooni abil tervendamine pole just levinud. Samas kõigis loodusravides on tegemist väga võimsa vahendiga ning paljudes lausa peamisega.

Ka Tiibetis, saladuste, joogide ja legendide maal on meditsiinil ja meditatsioonil väga eriline koht. Meditatsioone, mis on mõeldud teadvuse abil keha mõjutama on palju, kuid on üks ja väga eriline, mille abil käivitatakse keha iseparanemisvõime, kui on vaja paraneda haigusest (ka kroonilisest) või siis hoitakse tasakaalu ja kaitsevõimet. See on Meditsiinibuddha meditatsioon, vaimne praktika ilusate kujustustega ja kaunilt kõlava sanskritikeelse mantraga. Kuna meditiinibuddha all mõistetakse laiemalt looduse kõikvõimsat ravitoimet, võimet tervendada ükskõik milline haigus, siis sobib see meditatsioon kõigile sõltumata religioossetest või muudest veendumustest. Selleks et luua side teadvuse ja keha vahel, ei pea olema budist. Sanskriti keelne sõna buddha tähendab valgustunut, ärganut, virgunut. Meditsiini Buddha kehastab seega kõiki teadmisi meditsiinist. Tegemist on lootoseõiel istuva akvamariinsinist värvi kehastunud meditsiinitarkusega, meditsiini valitsejaga.

Üldiselt hoiti kõik tiibeti vaimseid praktikaid väga pikka aega saladuses, kuid nii Tema Pühadus Dalai Laama kui ka tiibeti meditsiini isa Yuthok Yonten Gonpo on väljendanud soovi, et kõik need tervendavad teadmised leviksid üle maailma ja tooksid kasu ning leevendaksid kõigi olendite kannatusi. Sellega seoses on nüüd üks teenekaimatest Tiibeti meditsiini Euroopasse toojatest dr Nida Chenagtsang antud ka mõningatele läänemaistele inimestele õpetuse, loa ja soovituse seda meditatsiooni juhendada ja läbi viia. Selline luba on antud ka mulle ja lähiajal kavatsen seda iidset praktikat teiega jagada. Kui praktika õnnestub, võib oodata leevendust vaevustele ning paranemisprotsesside käivitumist. Kui on pooleli mõni ravikuur, siis võib oodata selle efektiivsuse suurenemist, vastupanuvõime tõusu haigustele ning ehk on abi ka mõnest sõltuvusest vabanemisel. Avatud meele korral on kõik võimalik!


Kirjuta esimene kommentaar

Email again: