Maret Kasepalu

Olen õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja töötanud palju aastaid psühholoogina nii haiglas, kinnipidamisasutuses kui koolis.
Mind on väga huvitanud inimeste mõtte- ja tundemaailma tundmaõppimine, selle mõistmine ja probleemide lahendamisele kaasaaitamine.

Olen õppinud juurde mitmetel täiendkoolitustel, millest kõige pikemaajalisem oli Neurolingvistilise Programmeerimise kursus.
Selle suuna lähenemisviisid ja mudelid on osutunud minu jaoks hästi toimivaiks. Kõige südamelähedasem teema on minu jaoks olnud vanemate ja laste vahelised suhted ja suhtlemine. Sellel teemal olen läbinud Lapsevanema Efektiivsuse Treeningu ja Õpetajate Kooli.

Viimased 7 aastat olen töötanud ja töötan praegugi koolipsühholoogina. Selles ametis nõustan igapäevaselt lapsi, lapsevanemaid ja pedagooge erinevate koolis esiletulevate pingeid tekitavate olukordade suhtes.

Minuga on võimalik ühendust saada telefonil 52 28 954